Präludium und Fuge d-Moll, BWV 539 (Johann Sebastian Bach)

Konzertvideos zu dem Werk

Zurück

Kurzfakten:

Präludium und Fuge d-Moll, BWV 539
1730
Johann Sebastian Bach

Präludium

Fuge

Warum takt1 glücklich macht:

Beliebt bei takt1