Officium Breve, in memoriam Andreae Szervánszky op. 28 (György Kurtág)

Konzertvideos zu dem Werk

Zurück

Kurzfakten:

Officium Breve, in memoriam Andreae Szervánszky op. 28
1988/89
György Kurtág

Warum takt1 glücklich macht:

Beliebt bei takt1